Élt Júdeában egy kedves idős házaspár. A férjet Zakariásnak hívták, feleségét pedig Erzsébetnek. Zakariás és Erzsébet szerették Istent Sokáig vártak arra , hogy megajándékozza őket egy kisgyermekkel. Egy napon Zakariás éppen a mindennapi feladatait látta el a templomban, mikor egyszer csak  egy angyal jelent meg előtte és így szólt hozzá: „ Ne félj Zakariás meghallgatta Isten imádságotokat; gyermekért imádkoztatok Istenhez és Ő megadja nektek ezt az ajándékot. Jánosnak fogod Őt nevezni, örülni fogsz neki nagyon”.Zakariás nem akart hinni az angyalnak. „ Hogyan lehetséges mindez?” Az angyal megharagudott rá, amiért nem akarta elhinni amit mondott  és így szólt.„ Amiért nem hittél szavaimnak most megnémulsz és egészen addig nem tudsz majd beszélni, még gyermeked meg nem születik. Így is történt….Mikor letelt szolgálatának ideje hazament feleségéhez és együtt várták kedves rokonukat Máriát

Az isteni Szűzanya indul hosszú útra,
Szent Erzsébet rokonának látogatására.
Siet drága terhével, isteni gyümölcsével,
Amerre megy, ahova lép, áldás derül fel,
Mert az égi jó Atya áldását osztogatja:
Gazdag termés, istenáldás virul nyomába

– akit érkezésekor szeretettel köszöntöttek.

Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy uram anyja jön hozzám?

Mária erre igy szólt: Lelkem az urat magasztalja és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett alázatos szolgálójára.

Mária még 3 hónapig maradt Erzsébetnél azután visszatért otthonába.

Elérkezett Erzsébet születésének ideje és beteljesedett amit az angyal jövendölt. Fiú gyermekük születet. Rokonaik apja nevét szerették volna neki adni, de az anyja így szólt. Nem Zakariásnak  fogják hívni hanem János legyen a neve.Ekkor az apának intettek, hogy minek akarja fiát elnevezni.Ő egy kis táblát kért és ezeket  a szavakat írta rá: JÁNOS LEGYEN A NEVE mindnyájan elcsodálkoztak . Neki pedig meg nyílt ajka és megoldódott a nyelve.Szólni kezdett és magasztalta az Istent…

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA