Elérhetőségeink:

Angyalkert Görögkatolikus Óvoda Kazincbarcika

Kazincbarcika, Kikelet köz 2.
Telefon: (48) 311-271
E-mail: angyalkertovoda.kb@gmail.com

Intézményvezető: Kovács Erika

Megközelíthetőség:

There is not points to locate on the map

 

DOLGOZÓINK:                  

Intézmény vezető :      Kovács Erika                                                                                                                                      Erika Kovács


1974. október 26-án születtem Kazincbarcikán. Középiskolai tanulmányaimat itt végeztem, az Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskolában.

Gyermekkori álmom teljesült, amikor először munkába álltam, óvónőként. Tanulmányaimat a későbbiekben a sárospataki Comenius Tanító és Óvóképző Főiskolán óvónői szakon, majd az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Főiskolán szociálpedagógus szakon folytattam.

Hivatásom egyben küldetésem is lett!

Pályakezdőként több évig önkormányzati fenntartású óvodákban dolgoztam, de lelkem legmélyén éreztem, hogy gyakorló keresztényként szívesen elhelyezkednék egyházi fenntartású intézményben.  Ez az elképzelésem valósult meg, amikor 2000. augusztusában a miskolci Szent Miklós Óvoda dolgozója lettem.  Nagy örömmel, sok-sok szeretettel, türelemmel és meg nem fogyatkozó hittel igyekeztem nevelni a rám bízott gyerekeket.

Nagyon örülök annak, hogy ezt az utat kell bejárnom, mert számomra is fontos, hogy a keresztény értékrendet közvetíthetem az óvodás korú gyermekek és szüleik számára.Úgy érzem, hogy ezt a szemléletmódot hoztam magammal egy kis batyuban,  melyet szeretnék itt Kazincbarcikán “kicsomagolni”, hogy ezzel segítsem új intézményünk kiteljesedését.

Pedagógiai hitvallásom:

… ” a tiszta tükör útjára engedi a napfényt, odatükrözi, ahova irányítod. A tiszta tükör. Vakult tükörben elvész a napfény, …. Igyekezz hát, hogy tiszta tükör lehess, amilyennek Isten megteremtett, s akkor tied lesz az Ő jóságos ereje, tied lesz mindég, továbbsugárzásra… 

(Wass Albert)

-ezt szeretném közvetíteni az Angyalkert Óvoda valamennyi kisgyermeke felé, mert:  “A gyermek lelke is olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen. “

                                                                                                

 

1. SZIVÁRVÁNY CSOPORT

 • Rudák Sándorné (Mónika óvónéni):

Nevem Rudák Sándorné, születtem Firtkó Mónika, 1974-ben Kazincbarcikán. 1992-ben érettségiztem Miskolcon a Dajka Gábor Óvónőképző Szakközépiskolában. 1998-ban szereztem diplomát a Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolán.

Férjnél vagyok, két gyermekem van. Nagyon nagy elhivatottságot érzek az óvodapedagógusi szakma iránt, mert fontos számomra a kisgyermekekkel való foglalkozás. Diplomaszerzés után több óvodában dolgoztam, jelenleg Kazincbarcikán dolgozom, az Angyalkert Görögkatolikus Óvodában óvodapedagógusként, ahová 2011 szeptemberében kerültem.

Elmondhatom, hogy itt nagyon jól érzem magam, mert a vallás nagyon közel áll hozzám. A szüleim és nagyszüleim is nagyon vallásosak voltak,  és én is ebben a szellemben nevelkedtem.

Továbbképzéseken is részt veszek, tudásomat ezzel is gyarapítva.  Mindent megteszek azért, hogy a munkahelyemen megálljam a helyem, és szerény tudásomat a gyermekeknek átadjam a vallás terén is.

 • Rimán Klaudia (Klaudia néni)

A nevem Rimán Klaudia és születésemtől fogva Kazincbarcikán élek. Az érettségi után Gyógypedagógiai asszisztens szakot végeztem. 2005-ben szereztem óvodapedagógus diplomámat a szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolán. Több éve táncolok a Velezd Néptáncegyüttesben, s a néptáncot időnként szívesen becsempészem az óvodás gyermekek mindennapjaiba is. A néptánc mellett zenével is szívesen foglalkozom, a Kodály Zoltán Állami Zeneiskola növendéke voltam 6 éves korom óta. 2015. szeptemberétől vagyok az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda egyik óvodapedagógusa.

Az, hogy óvodapedagógus lehetek és gyerekekkel foglalkozhatok, számomra nem munka, hanem hivatás, amely teljes mértékben az életem részévé vált és mindig nagy örömmel vagyok a gyerekek között, akikkel könnyedén megtalálom a közös hangot. Német László szavaival: „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!” „Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól,” „Mert a gyermekeket elsősorban nem az neveli, amit mondanak nekik, hanem az, amit látnak, amiben élnek.”

„Szeresd a gyermeket! A gyermek tiszta szent,

Ártatlan angyal ő a föld porába lent.

Lelkén nincs semmi folt, mint a galamb, fehér,

Imája a mennybe leghamarább felér.

Kedves az Úr előtt, kinek rá gondja van,

Ezer veszély között, mikor jár gondtalan:

Elküldi angyalát… megfogja kis kezét…

Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”

/Pósa Lajos/

 

 • Korom Edit   

1959. 10. 01.-én születtem Sajószentpéteren.

15 éve kötetett  házasságom alkalmával csatlakoztam a kazincbarcikai Görögkatolikus Egyházközséghez, aminek azóta is aktív tagja vagyok és a nevelt gyermekeim közül is ketten a Görögkatolikus egyházi pályán tanulnak, illetve tanultak. Nagyon szeretem a gyerekeket, hiszen ötöt neveltem fel.

Másfél éve dolgozom közalkalmazottként az Angyalkert Görögkatolikus Óvodában. Nagyon szeretek itt dolgozni, bensőséges és jó a kapcsolatom a gyermekekkel, a kolléganőkkel, óvodapedagógusokkal és a vezetőséggel egyaránt. A gyermekeket mind a három csoportban nagyon jól ismerem, mert nap mint nap lelkiismeretesen és odaadóan segítek a gondozásukban és az óvoda tisztán tartásában. Gyorsan és hatékonyan végzem el a rám bízott feladatokat. A munkaidőn kívüli tevékenységeken szívesen részt veszek ilyenek pl.: az óvodai ünnepségek, lelkigyakorlatok, kirándulások.Úgy érzem a Jó Isten szeretetével ezt a munkakört maximálisan el tudom látni,

Képtalálat a következőre: „napocska”

2. NAPOCSKA CSOPORT

  •  Porcsné Köteles Krisztina (Kriszti néni): 
  • / intézményvezető helyettes/
 •  1984. szeptember. 4-én születtem Kazincbarcikán. Gyermekkoromtól kezdve Görögkatolikus neveltetésben részesültem, aktív tagja voltam a múcsonyi egyházközségnek. Érettségi után elvégeztem a Gyermek és Ifjúságvédelmi szakot aztán tanulmányaimat Hajdúböszörményben folytattam, ahol sikeres vizsgát tettem óvodapedagógusként. 2007. -ben a Miskolci Szent Miklós Óvodában kezdtem dolgozni.
 • 2009. szeptemberében Házasságot kötöttem. 2011. július 22.-én megszületett a kisfiunk,majd a vele otthon eltöltött csodálatos 2,5 év után,felkérést kaptam a Kazincbarcikai Angyalkert Görögkatolikus óvodából ahol 2014. január 2.-ától dolgozom.

 • Célom, a gyermekeket szeretetben, görög katolikus egyházunk tanításai,szokásai és hagyományai szerint nevelni.

 • Józsa Viktória (Viki néni) :

Józsa Viktória vagyok. Római katolikus. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karán 2015-ben szereztem meg óvodapedagógus diplomámat, kitüntetéses minősítéssel. A nyolc hetes gyakorlatomat az Angyalkert Görögkatolikus óvodában végeztem, és nagy öröm számomra, hogy óvónői pályámat is ebben az óvodában kezdhetem. Hajadon vagyok, Kazincbarcikán lakom szüleimmel, és két testvéremmel.„A csend gyümölcse az ima.Az imádság gyümölcse a hit.

A hit gyümölcse a szeretet.

A szeretet gyümölcse a szolgálat.” /Teréz anya/

Én olyan tevékeny szolgálatra törekszem, melyben Isten türelmes, és jóságos szeretetét sugározhatom a gyermekek számára.

 •  Kónya Lászlóné (Andika néni):                                                                                                                                                            

 Közel 20 éve dolgozom dajkaként. 2011.09.01-től dolgozom itt az Angyalkert óvodában. A kazincbarcikai római katolikus egyházközösség tagja vagyok. Nagy öröm számomra, hogy a sors a pályámon ebbe az irányon vitt tovább! A jó Isten áldását kérem munkánkra, és hogy minél több gyerek szeressen ebbe az óvodába járni!

 

3. CSILLAG CSOPORT

 • Vasváriné Magyar Andrea (Andika óvónéni):

A nevem Magyar Andrea, 1971. június 16-án születtem Kazincbarcikán. A szülővárosomban végeztem a középiskolát, a diplomát pedig a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskolán szereztem. (1993-1996).

20 éve dolgozom ebben az óvodában. A fenntartó váltáskor úgy éreztem, azonosulni tudok ezzel a szellemiséggel, és várakozással tekintek az új feladatok elé.

Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda megalakulásának részese lehettem. Munkámat a hivatásomnak tekintem.

Pedagógiai hitvallásom: „ Egy gyermeket nem lehet jóvá szidni, csak jóvá szeretni!”

 • Andrejkóné Tóth Bernadett (Betti néni):                                                                                               

   1978. 04. 13án születtem Sajószentpéteren. Edelényből kerültem Kazincbarcikára. Két gyermek édesanyja vagyok. Családommal a kazincbarcikai Görögkatolikus Egyházközösséghez tartozunk.  2011 szeptemberétől dolgozom dajkaként az Angyalkert Óvodában

Képtalálat a következőre: „holdacska”

4. Hold csoport

 • Tőzsérné Valter Erzsébet (Zsóka néni)

          Nevem Tőzsérné Valter Erzsébet. Kazincbarcikán születtem 1977 -ben. A Kertvárosi Általános Iskolába jártam majd 1995 -ben érettségiztem az Egészségügyi és Óvónőképző Szakközépiskola óvónői szakán.Óvodapedagógusi diplomám a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolán szereztem 1998 -ban. Munkám ,mely egyben a hivatásom is,Sajószentpéteren kezdtem meg.Gyermekkorom óta csak egy nagy vágyam volt,óvónéniként foglalkozni a rám bízott gyermekekkel,segíteni a bennük rejlő értékeket megtalálni és kibontakoztatni. A sors elszólított a családi vállalkozásba,így elsodródtam… 2004 -ben házasságot kötöttem és 2013-ban megszületett a Csoda az életünkbe. Nagymamám a Római katolikus egyházközösségben volt a Rózsafüzér társulat vezetője,nagyon mély kötődéssel az egyházhoz. Ezt a szemléletet adta át gyermekeinek és unokáinak is.Nagyon sokat jelent a HIT nekem is. A nehéz időkben mindig ez segített erőt meríteni a gondok leküzdésében,érzelmi biztonságot adott. Ezt szeretném átadni az idejáró gyermekeknek is. Mert kell egy nyugodt kis sziget ebben a rohanó világban,ahol biztonságban érezhetik magukat ,mint egy kis családi fészekben.

 • Gál Mónika (Mónika néni)

 

 

 • Lászlóné Rozsnyói Andrea (Andika néni)